» یارانه ها

یارانه نقدی اسفندماه94

  • 4 سال پیش
  • 1417 بازديد

واریزی اخرین یارانه نقدی سال 94 در اسفندماه یارانه نقدی اسفند 94 امشب مورخه 20/12/94 به حساب سرپرستان خانوار واریز وقابل برداشت خواهد بود. یارانه نقدی ...

ادامه مطلب